Skip links

Kalite Politikamız

  • Ulusal ve uluslararası standartlara, gelişen teknolojik şartlara ve müşteri taleplerine uygun; kalite düzeyinin sürekli yükseltilerek üretim yapılması,
  • Yüksek kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin her türlü piyasa rekabet koşullarında müşteriye zamanında sunulması,
  • Ürün ve hizmet proseslerin sürekli iyileştirme ilkesi ile kalite seviyesinin yükseltilmesi ve bu doğrultuda kalite güvence sisteminin sürekli gözden geçirilerek kontrol altında tutulması,
  • Çalışanlarımızın kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması,
  • Organizasyonumuzun çevre ve iş sağlığı güvenliği ile uyumlu olması, bu çerçevede bütün tedbirlerin alınmasıdır.
  • Hedefimiz, kaliteyi bir amaç olarak benimseyip kalitenin kontrolünü değil, üretim ve hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
  • Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.