Skip links

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Firmamız , iş sağlığı ve güvenliğine önem veren , kalite ve müşteri gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışı ile “SAĞLIĞINI KORU İŞİNİ KORU” felsefesini benimsemiştir.

Bu amaçla işyeri ve eklentilerinde ; işyeri içinde ve dışında çalışan personelin , altyüklenicilerin, ziyaretçilerin, ilgili kanun, yönetmelik , tüzük , müşterilerin talep edebileceği diğer şartlar ve OHSAS 18001 standardına uygun iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini oluşturacak, bu kanun ve hükümleri kendi bünyesinde uygulayacak, uygulatacak sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir. 

Buna yönelik olarak;

  1. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomi̇k, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlayacak,
  2. Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler verecek,
  3. Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılacak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı gözden geçirilecek,
  4. İs politikamız , eğitim ve duyurular ile tüm personele aktarılacak , herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışmasını sağlayacak , firmanın internet sitesi vb. uygulamalar ile diğer tarafların (halk ,kamu , alt yükleyiciler , ziyaretçilerin) bu politikaya kolay erişimini sağlayacak,
  5. Firmamızın İş uygulamaları açısından , bağlı olduğu kurumlar , sanayi odaları , dernekler nezdinde örnek şirket haline getirecektir.

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.